Onderwerp Progress:

Waarom deel ik deze online training gratis?

Mijn missie
Ik wil gedragsverandering in organisaties gemakkelijker maken. Want écht we hebben het veel te complex gemaakt. We zijn heel goed in het bedenken van allerlei systemen die ‘in theorie’ fantastisch werken, maar in de praktijk gaan we volledig voorbij aan onze natuurlijke manier van samenwerken.

Gedragsverandering hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn
Het is nuttig om trainingen of coaching te volgen. Voor jezelf, voor je organisatie.

Het doel is doorgaans:

 • Meer zelfkennis
 • Nieuwe kijk op zaken
 • Wat oefenen en ervaren

Leidend tot oa:

 • Gemakkelijker relativeren, loslaten, begrip, gezien worden
 • Collega’s beter leren kennen, waardoor samenwerken gemakkelijker wordt
 • Inspiratie om toch écht ander gedrag te gaan vertonen
 • Voornemen om dit ook echt te gaan doen

En dan kom je weer terug in de werksetting. En wat dan?

 • De waan van de dag wordt weer leidend
 • Gedragsverandering vraagt aandacht. En als het druk is, kiezen we vaak onbewust weer voor ons vertrouwde gedrag
 • Hardnekkige patronen worden moeilijk omgezet in nieuwe patronen
 • Leidend tot: we hebben het al zo vaak geprobeerd, zie je wel. Het heeft toch geen nut. Of

Hoe komt het dat het nut van training en coaching niet altijd heel groot is?

Er zijn verschillende redenen. Maar de belangrijkste is dat we in organisatie vaak twee processen uit elkaar halen:

  1. De organisatie-processen
  2. De persoonlijke ontwikkeling-processen

Hierdoor maken we het onnodig ingewikkeld. Ik geloof dat je beide processen als één proces moet zien. Sterker nog, je kunt ze niet loskoppelen. Ze voeden elkaar ieder moment.

En daar liggen dus ook de kansen!! Gedragsverandering vraagt om bewustwording en trainen van nieuw gedrag, terwijl je werkt. Ik vertel je er in de online training meer over.

Categories: