In deze video zie je een van de grondleggers van de Solution Focused Approach (SF). ze gaat in op de vraag of het nodig is om veel van de context af te weten, om de ander te kunnen coachen. Realiseer je dat zij, als grondlegger van het SF gedachtengoed, praat over de context: therapeut – client. Belangrijk is de essentie: het is niet nodig om veel van de context af te weten.

Toen ik in 2005 in aanraking kwam met SF-approach, was één van mijn grootste uitdagingen:  het loslaten van mijn ego-behoefte om door te vragen op de context (vanuit de angst om niet te kunnen coachen als ik niet precies weet waarover het gaat)

Insoo Kim Berg vertelt over: not knowing the context

Wat kun je doen in plaats van doorvragen op de context: Vragen stellen zoals:

  • Wanneer is het probleem er niet? Wat is er dan anders?
  • Wat doe je dan anders, als het probleem er ‘niet is’ ?
  • Stel er gebeurt een wonder vannacht, etc (miracle-question zie ook apart hoofdstuk)
  • Wat heb je al allemaal gedaan wat werkte?

 

Categories: