Bouw ‘meten’ in

En dit is dan toch een mooi onderwerp, zo bijna aan het einde van deze leergang… Hoe kun je de kans vergroten dat je bewuster stil staat bij:

  1. De kwaliteit van besluiten of afspraken
  2. De kwaliteit van een bepaalde rol (bijvoorbeeld voorzitter, notulist, procesbegeleider, projectleider)

 

1) Besluiten
Besluiten hebben een ‘levensduur’ die niet is te voorspellen. Daarom kun je twee uitgangspunten aanhouden:

  1. Je spreekt af dat als er nieuwe feiten of argumenten zijn, iedereen die altijd in mag brengen.
  2. Je bouwt meetmomenten in:Als je een besluit neemt, kun je dat voor een bepaalde tijd doen. Bijvoorbeeld voor een half jaar of een jaar. Je zet vervolgens in de agenda wanneer je het nut en de kwaliteit van dit besluit weer samen ‘toetst’.

 

2) RollenĀ 
We zijn we al tegengekomen dat je tussentijds als coach of facilitator kunt meten of hetgeen je doet, ook daadwerkelijk wat toevoegt.
Welke vraag past bij jou?

  • Hoe is dit nuttig?
  • Zitten we goed ‘on track’?
  • Hoe voegt dit iets toe voor jullie?
  • …..

Ook kun je aan het einde van een meeting of sessie, de vraag stellen:

  • Wat kan ik de volgende keer nog meer doen, zodat het nog nuttiger is?
  • En wat kunnen wij als team nog anders doen?

Ook ben ik er voorstander van om de rolverdeling ‘meetbaar’ te maken. Tijdens de live-dag zal ik dit verder toelichten.

 

Categories: