Vanaf 2020 is iedere gemeente verantwoordelijk voor de opvang van haar eigen inwoners.

In 2018 is Moveoo samen met het Leger des Heils, Vincent van Gogh, Rendiz en Zelfregiecentrum, in nauwe samenwerking met de zeven Noord-Limburgse gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Venlo.) aan de slag gegaan met een geheel nieuwe aanpak voor maatschappelijke opvang, namelijk Housing First (HF).

Er wordt ingezet op opvang zo dicht als mogelijk bij de oorspronkelijke thuissituatie, met professionele begeleiding op maat om inwoners snel weer een eigen plek te geven. 

  1. Tijdelijke onderdak via familie of vrienden
  2. Op individuele basis passende opvang

Gewenste situatie: door de kleinschalige opzet opvang in Noord-Limburg mogelijk maken.

Voorwaarden:

  • Een goede huurder zijn
  • Ambulante begeleiding accepteren
  • Geen overlast verzorgen
  • Bewindvoering
Categories: