Houd een kort coachgesprek met een collega of partner

Voorbereiding:

 • Vraag toestemming om de ander te coachen
 • Ga apart zitten, telefoons uit
 • Zorg dat je blokjes, suikerzakjes, vouwblaadjes, pen en papier hebt

Het gesprek:

 • Vraag naar iets wat de ander blokkeert
 • Vraag toestemming of hij of zij het OK vindt dat je helpt om:
  • deze blokkade kleiner te maken of mogelijk zelfsĀ van deze blokkade een hulpbron te maken
 • Coachvragen
 • Stilte en vertrouwen

  Evaluatie:

  • Bespreek het na:
   • Welke vraag was voor hem of haar het meest nuttig?
   • Hoe werkte die vraag zo goed?
   • Wat droeg nog meer bij aan het positieve resultaat van het coachgesprek?
  Categories: