Geen overwegend bezwaar: consent versus consensus

Het sociocratische gedachtegoed inspireerde mij al toen ik in Wageningen studeerde. Ze biedt uitgangspunten en inzichten die goed toepasbaar zijn in meetings. In de loop van de jaren ben ik deze steeds meer gaan inzetten, in combinatie met het oplossingsgerichte gedachtengoed en systemisch werken.

  Gerard Endenburg heeft het Sociocratische gedachtengoed vanaf de begin jaren ’70 steeds verder geconcretiseerd. Hij werd oa geinspireerd door onderwijshervormer Kees Boeke. Eventueel voor meer info: Biografie Kees Boeke onderwijshervormer vorige eeuw.

  Gerard Endenburg volgde zijn vader op bij Endenburg Electrotechniek in Rotterdam. Vanaf 1970 introduceerde hij daar de sociocratische beginselen en in 1984 kreeg het bedrijf de huidige en nog altijd unieke sociocratische organisatievorm, zónder DGA en zonder OR (ondernemingsraad). Mét vergaande zeggenschap voor alle medewerkers.  In de uitgangspunten herken je duidelijk de basis van de meet- en regeltechniek (oa. inbouwen van meetmomenten).

  In deze leergang bespreken we de belangrijkste elementen uit het sociocratische gedachtengoed. Deze video belicht twee elementen:

  1. Het principe van geen overwegend bezwaar: Consent-beginsel
  2. Bewust van beleidsdomeinen, de onderlinge afstemming en synergie

    

   Categories: