FEIT of PROBLEEM: Hebben we met een feit of een probleem te maken. M.a.w. is er nog potentie om iets te veranderen in gedrag/situatie?

  • Als we met een probleem te maken hebben, kunnen we gaan onderzoeken of en hoe we de kans op een positieve verandering kunnen vergroten.
  • Als we met een feit te maken hebben, is de vraag relevant:
    • Hoe gaan we daar mee om? Wat betekent dit feit voor ons? Hoe kunnen we hier zo goed mogelijk mee dealen?
    • (Jan had hierover een casus. Deze kunnen we 20-12 meenemen tijdens de live-meeting)
Categories: