Vraag aan vijf personen feedback (een collega, partner, vriend of vriendin).

In onderstaande link vind je een formulier. Hier moet je vier open posities nog even zelf invullen:

  1. jouw eigen naam
  2. de naam van de persoon aan wie je feedback vraagt
  3. waar de feedback-gever in het bijzonder op mag letten
  4. de datum waarop je het terug wilt hebben

Je vraagt deze vijf personen om aan te geven:

  • Wat vind je dat ik goed doe, wat waardeer je zo in mij?
  • Welke stapjes zou ik nog kunnen zetten?
  • Wie of wat zou mij hierbij kunnen helpen?

Wat doe jij met deze feedback?
Je verzamelt deze feedback om helder te krijgen waar je goed in bent en wat je nog verder wilt ontwikkelen.

Klik hier voor het feedback-vraag-formulier

Categories: