Consent meer in detail

In de vorige video lichtte ik twee elementen toe, waaronder het consent-beginsel, ofwel het principe van geen overwegend bezwaar::

Het zit een beetje tussen democratie (de minderheid wordt niet altijd ‘gehoord’) en consensus (duurt lang) in:

 1. Consent: “Ik hoef het er niet (altijd) mee eens te zijn. Maar het is wel fijn als ik gehoord word, erbij hoor, gezien word, een plek heb”
 2. Je kunt vaak sneller tot een concreet besluit komen door gewoon eens te toetsen of je al een besluit kunt nemen, in het proces van beeldvorming, naar meningsvorming, richting het nemen van een besluit:
  • Hoe kun je dit doen?
   • Als je merkt dat er al wat meer eenstemming is:
    • Doe een voorstel tot besluit
    • Check of er overwegende bezwaren zijn
    • Vervolgens heb je twee mogelijkheden:
     1. Je realiseert je (samen) dat je terug mag naar de fase meningsvorming, of zelfs beeldvorming
     2.  Je vraagt degene(n) die overwegende bezwaren hebben, wat je nog kunt aanvullen aan het voorstel zodat de angel er uit is.

Ik heb twee vragen voor je:

 1. Herken je ‘te lang door blijven praten’ uit de praktijk? Wat doe je dan? Of wat zie je anderen dan vaak doen?
 2. Heb je binnenkort een meeting waarin je kunt uitproberen om eerder tot een voorstel te komen, zoals hierboven beschreven?
Categories: