Beeld Mening Besluit

Als we een besluit nemen, doorlopen we drie fases, namelijk:

  1. We vormen een beeld
  2. Op basis van verschillende beelden, vormen we een mening
  3. Op basis van verschillende meningen, vormen we een besluit

In de praktijk kom je ook het BOB-model tegen (Beeld, Oordeel, Besluit). Ik vind het woord ‘Oordeel’ wat minder passend. Dus ikzelf gebruik ‘mening’. Maar goed, dit is uiteraard heel persoonlijk.

 

In een meeting
In een meeting kun je de volgende structuur herkennen. Uiteraard meer of minder strak. Dit is afhankelijk van de cultuur en de volwassenheid van de groepsamenstelling.

Als je een besluit wilt nemen, is het handig als je eerst een beeld hebt van alle argumenten en als je alle argumenten hebt kunnen wegen in een discussie of dialoog. Om dit proces goed te laten verlopen, kan een procesbegeleider of voorzitter de volgende vergadertechniek toepassen:

  1. Beeldvormingfase: Een rondje maken, zodat iedereen aan de beurt komt om zijn of haar beeld te geven. Tijdens deze ronde geen discussie, wel toelichtende vragen
  2. Meningsvormingfase: vrije discussie/dialoog, uitmondend in een voorstel dat wordt samengevat door de voorzitter of een deelnemer
  3. Besluitvormingsfase: rondje consent, zonder discussie

Tijdens de live-dag komen we hier op terug.

Categories: