Oplossingsgericht en Systemisch Coachen voor leiders

Beschrijving

Oplossingsgericht en Systemisch Coachen voor leiders

Doel van deze coach-training

 • Persoonlijke ontwikkeling in de rol als coach voor professionals met een leidinggevende rol (coachend leiderschap)
 • Het verwerven van inzichten, kennis en vaardigheden in de rol als:
  • Coach in één op één situaties
  • Coach/facilitator om de onderlinge verbondenheid en gezamenlijke kracht van een team te versterken

In welke vorm gaan we dit doen?
We gaan persoonlijke ontwikkeling combineren met het leren van coach-vaardigheden, door:

 1. Acht individuele coach-momenten
  • Samen bespreken, ervaren en oefenen
  • Vaardigheden leren
 2. Verdieping m.b.v. online-inspiratie

Dit doen we door:

 • Op een eigen wijze te werken, met een diepe impact, authentiek en praktisch
 • Angst- of ego-gedreven gedrag te transformeren naar daadkracht
 • Wezenlijk bij te dragen, zonder al te veel voorbereiding, planning en analyse
 • Professioneel, dienend en faciliterend te zijn
 • Meer vertrouwen te krijgen om ‘dat wat goed werkt’ als vanzelf te laten ontstaan

Relevante vragen:

 • Hoe maken we nog meer potentieel wakker;  in de mens en tussen mensen in?
 • Hoe maken we gebruik van de synergie in de groep, gebaseerd op een organische wijze van werken (zonder de behoefte om een gedetailleerde structuur of planning aan te bieden)?
 • Hoe faciliteren we collega’s om hun eigen oplossingen en hulpbronnen te hebben?
 • Op welke manier zetten we probleemdenken om in oplossingsgericht denken?
 • Hoe zetten we werkwijzen uit de systemische benadering(systeem- en organisatie opstellingen) in?
 • Wat kunnen we leren van het sociocratische gedachtengoed?
 • Hoe laten we de kracht van het focussen op wensen, doelen en hulpbronnen ervaren, zonder de behoefte om problemen en de context grondig te analyseren?

Wat is het resultaat van deze training

 • Je versterkt de effectiviteit van je eigen persoonlijke coach-stijl
 • Je hebt meer gevoel bij het verschil in rollen als financieel professional, expert, leider, coach, adviseur, interimmer, projectleider
 • Je krijgt een betere balans tussen structuur georiënteerd en organisch gericht begeleiden
 • Je zet persoonlijke stappen om naar het hebben van meer impact als coach
 • Je stelt de juiste vragen waarmee je sneller tot oplossingen komt (intuïtief en de essentie rakend)
 • Je maakt meer gebruik van de ruimte (systemisch werken), zodat je sneller gezamenlijk stappen zet

Voor deze training ontvang je na goedkeuring een toegangscode via de mail. Hiermee kun je via MIJN ACCOUNT op deze pagina inloggen