In dit hoofdstuk zetten we een aantal zaken op een rij  betreffende het Oplossingsgericht Werken (Solution Focused). Zie onderstaande onderwerpen. Tijdens de eerste live-ontmoeting hebben we hiermee al kennisgemaakt.

Wat is de oplossingsgerichte benadering?

De oplossingsgerichte benadering werd ontwikkeld rond 1980 aan het wereldberoemde Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee, Verenigde Staten. Steve de Shazer (1940-2005) en Insoo Kim Berg (1934-2007) ontwikkelden de Solution Focused Brief Therapy. Tijdens het werken met gezinnen en individuele clienten ontdekten zij dat het vaak niet nodig is om de oorzaak van klachten te onderzoeken of een diagnose te stellen. Zij richtten zich veel meer op de gewenste veranderingen dan op het probleemverleden van de client. Er ontstaat een respectvolle, doelgerichte benadering gebaseerd op samenwerking met de client. Een belangrijk uitgangspunt is dat de client over de benodigde kennis, vaardigheden en hulpbronnen beschikt om de gewenste veranderingen in gang te zetten.

Kort na het ontwikkelen van de oplossingsgerichte methodiek ontstaat een wereldwijde belangstelling. Naast het therapieveld raken ook maatschappelijk werk, ziekenhuiswezen, onderwijs, bedrijfsleven, sport, management en vele andere werkvelden geinspireerd. Men spreekt niet meer alleen over “oplossingsgerichte therapie” maar over de “oplossingsgerichte benadering”. Over de gehele wereld wordt de oplossingsgerichte benadering toepast door vele beroepsgroepen en jaarlijks worden er meer dan 1900 boeken en artikels geschreven in vele talen.

Dit filmpje van een collega van mij, Olympia Mitsopoulou (www.atom-wave.com) illustreert heel mooi hoe de SF-approach werkt.

Klik hier voor een duidelijk intro-filmpje over de SF-approach


Categories: