In deze video vat Alison Ledgerwood een aantal onderzoeken samen, waaruit blijkt dat het – voor ons mensen – gemakkelijker is om ‘vast te blijven houden’  aan het negatieve. Haar boodschap is dat je kunt trainen om het om te draaien. Door bijvoorbeeld elkaar te vragen naar de positieve dingen. Of vaker stil te staan bij zaken waarvoor je dankbaar bent.

En in deze video vind je een negental tips. Die wilde ik ook graag nog delen.


Categories: