In de vorige hoofdstukken hebben we een aanzet gemaakt naar ‘je hulpbronnen in beeld’. We hebben gezien hoe de positie in de familie-setting of in de werk-setting invloed heeft op gedrag. Tevens hebben we gezien hoe collega’s, ouders of andere belangrijke personen jouw daadkracht kunnen versterken (of kunnen afzwakken). Althans we hebben hieraan ‘geroken’.

In dit hoofdstuk zoomen we in op patronen in onszelf. Hiermee versterken we ons inzicht in patronen die bij mensen invloed hebben op gedrag.

We kijken eerst naar wat algemeen van toepassing is bij gedragsverandering. Vervolgens gaan we naar onze eigen kwaliteiten, de doorgeschoten vorm van deze kwaliteit (valkuil), onze uitdaging en gedrag waarvoor we ‘allergisch’ zijn.


Categories: