In dit hoofdstuk zoomen we weer verder in op:

  • Welke vragen kun je stellen als coach/facilitator
  • Welke rode draad kun je gebruiken voor de structuur in een gesprek of meeting
  • Hoe versterken systemisch- en oplossingsgericht werken elkaar

Categories: