Als oplossingsgerichte trainer of coach wil je het systemisch werken (structuur-, systeem-, familie- en organisatie-opstellingen, gebaseerd op oa het werk van Bert Hellinger) integreren in je werk. Je weet dat er meer mogelijk is als je nog meer gebruik maakt van de fysieke ruimte, bewegingen, lichaamssignalen, positioneringen en verborgen dynamieken in je coaching, training of teambegeleiding.

Deze training van 4 maanden is voor coaches, trainers, mediators die al oplossingsgericht werken (benadering: Solution Focused, Appreciative Inquiry).

Je vindt het belangrijk om je impact te vergroten door:

 • op een eigen wijze (authentiek en praktisch) te blijven werken, met nog meer impact
 • nog meer vertrouwen te krijgen om ‘dat wat goed werkt’ als vanzelf te laten ontstaan
 • met minder effort, nog meer in beweging te zetten

Wat gaan we doen?

 • We maken mbv systemisch werken nog meer potentieel wakker;  in mens en tussen mensen
 • We maken, werkend met groepen, nog meer gebruik van de synergie in de groep, gebaseerd op een organische wijze van werken (zonder de behoefte om een gedetailleerde structuur of planning aan te bieden)
 • We zetten mbv systemisch werken, mensen nog meer in hun kracht door hun eigen oplossingen en hulpbronnen te laten ervaren
 • We krijgen nog meer handvaten om probleemdenken om te zetten in oplossingsgericht denken
 • We vergroten de inzichten om op een systemische manier (mbv structuur-,  systeem-,  familie- en organisatie opstellingen) te kijken naar de werksetting
 • We laten de kracht van het focussen op wensen, doelen en hulpbronnen nog sterker ervaren door het oplossingsgerichte werken te combineren met het systemische.

Wat is het resultaat?

 • versterken van de effectiviteit van je eigen persoonlijke coach- en trainingsstijl
 • een goede balans tussen structuur georiënteerd en organisch gericht begeleiden
 • het zetten van persoonlijke stappen om meer impact als coach en trainer te hebben

Voor groepen groter dan 4 personen hebben we op-maat-oplossingen. En wij snappen dat je zo’n investering niet zo maar doet. Bel gerust voor een kennismakingsgesprek met  Marianne Geurts op 0031-6-23878400

Categories: