Methodisch werken aan participatie en zelfregie methode Krachtwerk

De methode Krachtwerk is ontwikkeld n.a.v. een inititatief van de instellingen van de Academische werkplaats Opvang & Herstel en Impuls (onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Radboudumc Nijmegen). In de periode van 2008 en 2011 heeft Impuls deze methode uitgewerkt, in nauwe samenwerking met clienten, begeleiders, beleidsfunctionarissen en bestuurders van opvanginstellingen.

(Movisie is het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein, werkt aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Zo’n 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken. Zij erkent de methode Krachtwerk als ‘goed onderbouwd’. Dit houdt in dat de werkzaamheid van de interventie is onderbouwd met modellen, theorie en/ of literatuur. Ter info: Oplossingsgericht werken is door Movisie erkend als ‘effectief’. Dit betekent dat er met twee onderzoeken, waarvan in ieder geval één Nederlands onderzoek, is aangetoond dat de kwaliteit voldoende is.)

In het boek Krachtwerk (2012) spreken ze over vijftig instellingen in Nederland die sinds 2010 mee doen. De Impuls academie had in die tijd aan bijna vierduizend begeleiders de basistraining gegeven. Tevens verzorgen zij trainingsdagen voor beleidsfunctionarissen en managers van instellingen om handvatten te krijgen voor de verankering en borging van de methodiek in de organisatie.

Vertrekpunt: De eigen krachten en groeimogelijkheden van kwetsbare mensen zoals dak- en thuisloze volwassenen en jongeren, vrouwen met geweldervaringen, verslaafden, vluchtelingen en jeugd.

Categories: