Welkom bij deze leergang!! Als je dit leest, is het je gelukt om via  MIJN ACCOUNT in te loggen. Via MIJN ACCOUNT moet je iedere keer inloggen, als je weer verder wilt gaan met de leergang.

PROGRAMMA:
In het eerste hoofdstuk leggen we de basis met onze ontwikkelingswensen, opgebouwd uit een persoonlijkheidstest, 360-graden feedback en je gewenste situatie in woord en in beeld.

Vervolgens gaan we naar je hulpbronnen, in combinatie met de tool: schalen. Schalen op een schaal van 1 tot 10 is een heel fijn hulpmiddel, die je in veel situaties kunt gebruiken.

In een volgend hoofdstuk gaan we door met de kracht van kwetsbaarheid in relatie tot coaching. Ook verdiepen we ons nog verder in onze hulpbronnen en de invloed van het familie-systeem en werksysteem waar je onderdeel van uitmaakt. Hier raken we ook de persoonlijke ontwikkeling als mens. We zetten bijvoorbeeld blokkades om in hulpbronnen.

Hierna komen patronen in jezelf en in teams om de hoek kijken. Ook vind je hier meer informatie over één-op-één coaching en hoe je kunt omgaan met collega’s die geen hulpvraag hebben.

Vervolgens blikken we terug op het omzetten van blokkades in ‘bewegen naar voren’. Hierbij zoomen we ook in op de verschillende dynamieken in teams. In het laatste hoofdstukgaan we in op het faciliteren van besluitvormingsprocessen. Hoe vergroot je de kans op een groter natuurlijk draagvlak in je team.

De hoofdstromingen in deze leergang is een mix van de oplossingsgerichte, systemische en de sociocratische benadering.

————————-

Doel van dit coachtraject Oplossingsgericht en Systemisch Coachen voor leiders:

 • Persoonlijke ontwikkeling in de rol als coach voor professionals met een leidinggevende rol (coachend leiderschap)
 • Het verwerven van inzichten, kennis en vaardigheden in de rol als:
  • Coach in één op één situaties
  • Coach/facilitator om de onderlinge verbondenheid en gezamenlijke kracht van een team te versterken

In welke vorm gaan we dit doen?
We gaan persoonlijke ontwikkeling combineren met het leren van coach-vaardigheden, door:

 1. Acht individuele coach-momenten
  • Samen bespreken, ervaren en oefenen
  • Vaardigheden leren
 2. Verdieping m.b.v. online-inspiratie

Dit doen we door:

 • Op een eigen wijze te werken, met een diepe impact, authentiek en praktisch
 • Angst- of ego-gedreven gedrag te transformeren naar daadkracht
 • Wezenlijk bij te dragen, zonder al te veel voorbereiding, planning en analyse
 • Professioneel, dienend en faciliterend te zijn
 • Meer vertrouwen te krijgen om ‘dat wat goed werkt’ als vanzelf te laten ontstaan

Relevante vragen:

 • Hoe maken we nog meer potentieel wakker;  in de mens en tussen mensen in?
 • Hoe maken we gebruik van de synergie in de groep, gebaseerd op een organische wijze van werken (zonder de behoefte om een gedetailleerde structuur of planning aan te bieden)?
 • Hoe faciliteren we collega’s om hun eigen oplossingen en hulpbronnen te hebben?
 • Op welke manier zetten we probleemdenken om in oplossingsgericht denken?
 • Hoe zetten we werkwijzen uit de systemische benadering(systeem- en organisatie opstellingen) in?
 • Wat kunnen we leren van het sociocratische gedachtengoed?
 • Hoe laten we de kracht van het focussen op wensen, doelen en hulpbronnen ervaren, zonder de behoefte om problemen en de context grondig te analyseren?

Wat is het resultaat van deze training

 • Je versterkt de effectiviteit van je eigen persoonlijke coach-stijl
 • Je hebt meer gevoel bij het verschil in rollen als financieel professional, expert, leider, coach, adviseur, interimmer, projectleider
 • Je krijgt een betere balans tussen structuur georiënteerd en organisch gericht begeleiden
 • Je zet persoonlijke stappen om naar het hebben van meer impact als coach
 • Je stelt de juiste vragen waarmee je sneller tot oplossingen komt (intuïtief en de essentie rakend)
 • Je maakt meer gebruik van de ruimte (systemisch werken), zodat je sneller gezamenlijk stappen zet

Cursus Inhoud

Hoofdstukken Status
1

Ontwikkelingswensen

2

Kind – Ouder – Volwassenen Transactionele Analyse Theorie

3

Solution Focused tools: Schalen en Hulpbronnen

4

Van beperkende naar helpende overtuiging

5

Achtergronden Oplossingsgericht Werken

6

Kracht van kwetsbaarheid in relatie tot coaching

7

Je hulpbronnen in beeld

8

Familie: Welke positie neem jij in?

9

Werk: Welke positie neem jij in?

10

Patronen in jezelf

11

Patronen in het team

12

Communicatie-tips

13

Coaching één-op-één & Teamcoaching

14

Wat als er geen hulpvraag is

15

Belangrijk in je rol als coach of facilitator

16

Omzetten eigen blokkades in:

17

Omzetten team-blokkades in:

18

Faciliteren van besluitvormingsprocessen en vergroten draagvlak op natuurlijke wijze

Categories: