Als zelforganiserend team heb je andere uitdagingen dan als er een leidinggevende is. 

Hoe mooi zou het zijn als je als team:

 • Meer ruimte hebt om zelf te bepalen wat goed werkt voor je leerling, cliënt of (interne) klant
 • Meer ruimte hebt om afspraken, normen en werkprocedures te maken die jullie als team écht ondersteunen in je werk
 • Meer ruimte hebt om zelf te beslissen hoe je de team-ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling vorm geeft
 • Meer ruimte hebt om datgene te doen waar ieder teamlid goed in is
 • Meer kunt profiteren van een natuurlijk leiderschap in het team

Wat leer je als team in deze training?

Module van droom naar de werkelijke ideale samenwerking

 • Waar staan we voor als zelforganiserend team?
 • Waar gaan we voor als team?
 • Waarom doen we wat we doen als team?

Module procesverbetering als team

 • De onderlinge taakverdeling goed in balans krijgen en houden
 • De werkprocessen verbeteren (oa scrum-methode)
 • Creëren mindset om open te staan om continu te leren

Module zelfcoaching voor teams

 • Elkaar aanspreken op gedrag
 • Elkaar coachen

Module besluitvorming en overleg in teams

 • Knopen doorhakken en besluiten nakomen
 • Afstemmingsmomenten effectief en leuk te organiseren met elkaar

Modulen samenwerking met management en/of collega-teams

 • Je toegevoegde waarde als team voor je collega’s/klant/cliënt vergroten
 • Onderlinge samenwerking met management en collega-teams te verbeteren
 • Invloed vergroten op de besluitvorming over de grenzen van je eigen team heen

Hoe wordt deze training aangeboden?

 • Inspiratie filmpjes opgesteld door trainer Esentika
 • Ondersteunende inspiratie filmpjes (TED-talk, youtube film)
 • Toelichting in woord en in beeld
 • Individuele opdrachten
 • Opdrachten in tweetallen
 • Opdrachten in het team
 • Live ontmoeting met trainer Esentika
 • Skype-coaching met trainer Esentika en het hele team
 • Forum waarin 24/7 vragen kunnen worden gesteld en waar de trainer ook gedurende de duur van de training zal reageren op vragen

Waarom vinden wij van Esentika het fijn jullie dit trainingsprogramma te bieden?

 • Wij geloven dat een combinatie van online en offline (live-bijeenkomsten) veel meer duurzaam in beweging zet. Onze programma’s zijn zo ingericht dat er effectiever met tijd en geld wordt omgegaan.
 • Wij geloven in het pakken van de leermomenten on-the-job: Op een natuurlijke manier leren met elkaar. Het programma ondersteunt dit op verschillende manieren (mbv een forum, observatie-vragen, reflectie-vragen en opdrachten)
 • Wij geloven dat je soms een ‘stok achter de deur nodig hebt’ voor het open gesprek. En we geloven dat open dialoog de belangrijkste voorwaarde is voor persoonlijke- en teamontwikkeling. Deze drempelverlagers bieden we in onze programma’s.
 • Wij geloven dat het leuker en eenvoudiger kan. Onze programma’s zijn pragmatisch en diepgaand, sterk geïnspireerd door Systemisch werken, Solution Focused ofwel Oplossingsgericht Werken en Sociocratische besluitvorming. Deze benaderingen worden in de programma’s nader toegelicht.
Categories: